ATİK HUKUK Avukatlık ve Danışmanlık olarak şirket birleşme ve devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara teklif aşamasından işlem sonrası entegrasyon sürecine kadar işlemin tüm safhalarında hukuki destek sunmaktayız.

Müvekkillerimizi bu süreçte çok yönlü şirket kararları aracılığıyla yönlendirmekteyiz.

Bu kapsamda projelerin başından sonuna kadar yürütülmesi, işlem öncesinde şirketin yönetim ve hisse yapısına yönelik detaylı öninceleme yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve diğer idari kurumlara gerekli başvuruların yapılarak izinlerin ve onayların alınması, öngörülmüş SPK süreçlerinin yerine getirilmesi ve benzeri tüm hukuki konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.