Sözleşme, en az iki taraf tarafından bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Sözleşme kapsamında taraflar borçlu ve alacaklı olarak nitelendirilir. Yapılan sözleşmelerde mutlaka en az bir borçlu ve bir adet alacaklı olur. Alacaklı ve borçlu sayısı birden çok da olabilir. Karşılıklı iradelerin uyuşması halinde sözleşmeler geçerli olur. Anayasamızda da sözleşmelerden bahsedilmiştir. Anayasanın 48. maddesinde “çalışma ve sözleşme hürriyeti” konusundan bahsedilir. Her birey çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir.

Sözleşmeye taraf olanlar istedikleri şekilde sözleşmeyi düzenleme özgürlüğüne sahiptir. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı düzenleme getirilemez. Sözleşme özgürlüğünün de sınırları vardır. Kişilik haklarına, ahlaka, hukuk kurallarına aykırı konuları barındıran sözleşmeler geçersizdir. Türk hukukunda sözleşme hukuku diye özel bir kanun yoktur. Sözleşme hukuku diye bir dal olmamasına rağmen tüm hukuk dallarında sözleşmelerden bahsedilmiştir. Sözleşme hükümleri, sonuçları ve yaptırımları ile alakalı pek çok hüküm bulunur. Bu hükümler çeşitli kanunlara yayılmıştır. Özellikle, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda, Ticaret Kanunu’nda, İş Kanunu’nda, Tüketici Kanunu’nda özel olarak yer verilen bazı sözleşme türlerine rastlarız.

Hukuk Büromuzun Uzmanlığında Hazırlanan Başlıca Sözleşme Çeşitleri Şunlardır:

 • Satış Sözleşmesi
 • Geri Alım Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi
 • Evlilik Öncesinde Veya Sonrasında Evlilik Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Komisyon Sözleşmesi
 • Evlat Edinme Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Factoring Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Rehin Sözleşmesi
 • Karz (Ödünç) Sözleşmesi,
 • İpotek Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Tüketici Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Miras Taksim Sözleşmesi
 • Ticari (Mal) Alım-Satım Sözleşmesi
 • Dağıtım Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmesi
 • Taşıma Sözleşmesi,
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Vekalet Sözleşmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Ön Alım Sözleşmesi
 • Takas Sözleşmesi
 • Araç Satım Sözleşmesi
 • Alt İşverenlik Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Ticari Alım Ve Satım Sözleşmeleri
 • Joint Ventures Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Arsa Payı Veya Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • İş Ortaklığı Sözleşmesi
 • Hisse Devir Sözleşmeleri,
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü /Sözleşmeleri,
 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlama Ve Ana Sözleşme Değişiklikleri,
 • Barter Sözleşmeleri
 • Miras Taksim Sözleşmeleri,
 • Vekalet Ve Yetki Sözleşmeleri,
 • Banka Kredi Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Mal Rejimi Sözleşmesi
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi,
 • Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,
 • Vakıf Ve Derneklerin İş Ve İşlemlerine İlişkin Sözleşmeler,
 • Devre Mülk Sözleşmesi,
 • Marka, Patent Ve Süreli Kullanım Sözleşmeleri,
 • E-Ticaret Satış Sözleşmeleri,
 • Mimarlık Sözleşmeleri,
 • Sulh Ve İbra Protokolleri,
 • Mal Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • Tedarik Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • Filo Kiralama Sözleşmeleri
 • Konsinye Sözleşmeleri,
 • Tellallık/Emlakçılık Sözleşmesi,