Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz Türkiye’de bulunan yahut Türkiye’de bulunmasa da Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları ile kesişen alanlarda sorunlar yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarak  pek çok alanda sorunları çözmektedir.

Yabancılar Hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz

 • Uluslararası koruma kimlik belgelerihakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleriyle görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak
 • Geçici koruma kimlik belgelerihakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleri ile görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak
 • Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma iznialınması, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de çalışma izni ve ikamet izni bulunana yabancı uyruklu kişilerin eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izniveya uzun dönem ikamet izni , ikamet izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin için Türkiye’de turistik ikamet izin başvurularındabulunmak ve bilgilendirmek
 • Türkiye’ de bulunan yabancı uyruklu kişilerin şartların uygunluğunun değerlendirilmesi suretiyle insani ikamet izni başvurusuyapılması, takibi ve gerekli durumda dava açılması
 • Türkiye’de okumak isteyen yabancı uyruklu kişiler ve öğrenciler için öğrenci ikamet izni başvurusu, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’de bulunan üniversite ve liselerde okumak isteyen öğrencilerin ilgili kurumlara başvurularında bulunmak, sınav yerleri ve sınav zamanı hakkında bilgilendirmek ve bu hususta hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermek
 • Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerindeğerleme raporu alınması hususunda hukuki hizmet sunmak ve olası hukuksal süreçler hakkında bilgilendirme yapmak
 • İnsan ticareti mağdurlarıiçin insan ticareti mağduru ikamet izni başvurusu yapılması ve takibi
 • Türkiye’de bulunan ve evlenmek için başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerehukuki danışmanlık hizmeti sunmak
 • Yabancı uyruklu kişilerin evlilik birliğinin sonlandırılması hususunda boşanma davası açmak, anlaşmalı boşanma protokollü hazırlamak ve anlaşma boşanmak için dava açmak , takip etmek ve sonuçlandırmak
 • Türkiye’de bulunmayan Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişilerhakkında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmek, dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Sınır dışı kararıverilen yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı kararlarının iptali için dava açmak ve takibini yapmak
 • Yabancı uyruklu kişiler hakkında göç idaresi müdürlükleri tarafından verilen tahdit kodlarının kaldırılmasıiçin dava açmak ve takip
 • İdari gözetim kararıverilen yabancı uyruklu kişiler hakkında itirazlarda bulunmak, dava takibi yapmak
 • Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin işlemiş oldukları suçlarailişkin olarak ceza davalarını takip etmek ve sonuçlandırmak
 • Yabancı uyruklu kişilerin 3. Ülkeye gitmek istemelerihalinde başvuruda bulunmak, hukuki danışmanlık hizmeti vermek
 • Schengen ülkelerine gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilereSchengen başvurularına ilişkin olarak hukuki bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirmede bulunmak
 • Türkiye’de çalışmakta olan yabancı uyruklu kişilerin iş sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarının tahsili için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru işlemleri
 • Göç ve vatandaşlık dairesinin aldığı kararlara karşı itiraz ve dava gibi bütün mahkeme işlemleri
 • Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz satın almasıkonusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermek ve bu konuda hukuki sınırlar içerisinde en akılcıl yatırımı yapmasını sağlamak
 • Türkiye’de bulunan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti
 • Deport kararının kaldırılması
 • Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması